Kriminálka Anděl - Hlavák

Když je poblíž hlavního nádraží nalezeno tělo mladíka, je okamžitě jasné, že tento případ nebude vůbec jednoduchý. Zastřelený mladík je synem vysoce postaveného politika, je tedy potřeba polehoučku našlapovat ve vysokých kruzích a snažit se odhalit, zda má vražda politický podtext nebo spíše bude potřeba pachatele hledat v komunitě, v níž se pohyboval. Vše by nasvědčovalo spíše druhé variantě, nalezená druhá mrtvola o tom vypovídá. Avšak nic nemusí být takové, jak se zdá a stačí drobná stopa, aby kriminálku dovedla k nečekanému pachateli.


Kriminálka Anděl - Hlavák